1. Rammeavtale med Riksrevisjonen

  Riksrevisjonen har inngått en rammeavtale med Mesan på konsulentbistand innen IKT-området for de neste fire årene.

 2. Årets sommerjobber - helseapps og dokumentløsning

  Årets sommerjobbprosjekter ble avsluttet i august etter en syvukers periode. Prosjektene ble gjennomført for Microsoft og MøllerGruppen av studenter fra NTNU og UiO. Oppdragene gikk ut på å lage en pasientoppfølgingsapp for leger og pasienter, samt utvide en eksisterende webløsning med dokumenthåndtering.

 3. Våre hjemmesider har nå blitt universelt utformet!

  Vi lanserte våre nye nettsider for litt over et år siden, og har nå valgt å videreutvikle disse til å møte Difi sine krav til universell utforming, til tross for at fristen for dette ikke er før 1. januar 2021.

 4. Vi flytter!

  Torsdag 12. juni flytter vi inn i nye flotte lokaler i Henrik Ibsens gate 20.

 5. Mesan arrangerer frokostmøte på Pascal den 13. mai

  Mesan arrangerer et spennende frokostmøte på Pascal den 13. mai kl. 08.00-10.30! Sammen med Microsoft og NRK vil vi gi deg et innblikk i hvordan man kan bruke skytjenester i utviklingsprosjekter for å oppnå kostnads- og tidsbesparelser.

 6. Mesan leverer 24/7 på en litt annen måte

  Regnskapet for 2013 er offisielt, og vi er stolte av å presentere meget gode tall! Vår omsetning har økt med 25% fra 2012, samtidig som vi har holdt på en meget sunn resultatgrad.

 7. Valg 1814 app lansert i Play og AppStore

  Mesan har gjennomført en rekke prosjekter som omhandler tilgjengeliggjøring av arkiv. Rundt disse tider i fjor laget 3 studenter fra NITH i samarbeid med Mesan en webapplikasjon for Riksarkivet. Oppdraget gikk ut på å utvikle en kartløsning på nett tilpasset mobile enheter for å illustrere hvordan kirkevalgene foregikk i 1814, inkludert de originale fullmaktene.

 8. Nye rammeavtale med Forskningsrådet og Kulturrådet

  Norges forskningsråd og Kulturrådet har inngått ny rammeavtale med Mesan for å dekke deres behov for IKT-relaterte tjenester de neste fire årene. Mesan ble valgt sammen med et fåtall andre leverandører.

 9. Mesan er utviklingspartner for finalist til Fyrlyktprisen 2013

  Mesan har bistått med å utvikle Forskningsrådets søknads- og saksbehandlingssystem (eSak) og jobber nå med Kulturrådets ESS-prosjekt - digitalisering og e-søknader. Man snakker her om å gjenbruke Forskningsrådets eSak løsning der Kulturrådet og Forskningsrådet samlet er nominert til Fyrlyktprisen 2013. Vinneren vil bli kåret under NOKIOS konferansen 30. oktober.

 10. Mesan underviser i Android

  Mesan gjentar fjorårets engasjement og stiller med foreleser i faget Android programmering på NITH som et ledd i vårt mål om faglig utvikling - både internt og eksternt.

Nyhetsarkiv
 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. 2009
 7. 2008